bip.muzeumlubuskie.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Misja Muzeum

Email Drukuj PDF

Misją Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta jest gromadzenie, ochrona, zapewnienie trwałości istnienia, opracowywanie i udostępnianie społeczności Gorzowa Wielkopolskiego i województwa lubuskiego powierzonego dziedzictwa kulturowego: dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej – muzealiów archeologicznych i etnograficznych. Swoją misję Muzeum realizuje poprzez prezentację zbiorów w ramach stałych ekspozycji, organizowanie wystaw czasowych oraz różnorodnych wydarzeń artystycznych, konferencji naukowych, spotkań popularno-naukowych, a także działalności edukacyjnej i wydawniczej. Będąc instytucją zaufania publicznego, jesteśmy depozytariuszem pamięci o przeszłości, ale również żywym centrum kultury – miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych.