Dane kontaktowe i działy

DYREKTOR
dr Ewa Pawlak
tel. 95 732 28 43 wew. 23
e-mail: e.pawlak@muzeumlubuskie.pl

WICEDYREKTOR
Grażyna Tyranowska
tel. 95 732 28 43 wew. 32
e-mail: g.tyranowska@muzeumlubuskie.pl

SEKRETARIAT
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Ilona Krakuska, asystent dyrektora
tel. 95 732 28 43, 95 732 38 14
e-mail: info@muzeumlubuskie.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Główna księgowa – Grażyna Jasińska
tel. 95 732 28 43 wew. 21
e-mail: g.jasinska@muzeumlubuskie.pl

Agnieszka Styczyńska, zastępca głównej księgowej
tel. 95 732 28 43 wew. 22
e-mail: a.styczynska@muzeumlubuskie.pl

Teresa Kondracka, specjalista ds. księgowości
tel. 95 732 28 43 wew. 22
e-mail: ksiegowosc@muzeumlubuskie.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kierownik działu – Barbara Kwiatkowska
tel. 95 732 28 43 wew. 36
e-mail: administracja@muzeumlubuskie.pl

Monika Pławska, główny specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
tel. 95 732 28 43 wew. 39
e-mail: m.plawska@muzeumlubuskie.pl

DZIAŁ KADR
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kierownik działu – Bożena Cłapka
tel. 95 732 28 43 wew. 39
e-mail: m.clapka@muzeumlubuskie.pl

GŁÓWNY INWENTARYZATOR
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kierownik działu – Marian Frątczak, główny inwentaryzator
tel. 95 732 28 43 wew. 35
e-mail: m.fratczak@muzeumlubuskie.pl

Małgorzata Rubażewicz, specjalista ds. digitalizacji
tel. 95 732 28 43 wew. 24
e-mail: m.rubazewicz@muzeumlubuskie.pl

DZIAŁ SZTUKI DAWNEJ
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kierownik działu – Janusz Michalski, kustosz dyplomowany
tel. 95 732 28 43 wew. 29
e-mail: j.michalski@muzeumlubuskie.pl

DZIAŁ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Spichlerz
ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kontakt – Janusz Michalski, kustosz dyplomowany
tel. 95 732 28 43 wew. 29
e-mail: j.michalski@muzeumlubuskie.pl

DZIAŁ ETNOGRAFII
Zagroda Młyńska
ul. Leśna 37, 66-450 Bogdaniec

Kierownik działu – dr Mirosław Pecuch, kustosz dyplomowany
tel. 95 751 00 07
e-mail: m.pecuch@muzeumlubuskie.pl

Gabinet Badań Zastanego Dziedzictwa Kulturowego
Zagroda Młyńska
ul. Leśna 37, 66-450 Bogdaniec

Dr Mirosław Pecuch, kustosz dyplomowany
tel. 95 751 00 07
e-mail: m.pecuch@muzeumlubuskie.pl

Gabinet Badań Kultury Ludności Napływowej
Zagroda Młyńska
ul. Leśna 37, 66-450 Bogdaniec

Dr Mirosław Pecuch, kustosz dyplomowany
tel. 95 751 00 07
e-mail: m.pecuch@muzeumlubuskie.pl

DZIAŁ HISTORII REGIONU
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kierownik działu – Monika Kowalska, adiunkt
tel. 95 732 28 43 wew. 24
e-mail: m.kowalska@muzeumlubuskie.pl

Gabinet Historii Dawnej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu do 1945 roku
Spichlerz
ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Monika Kowalska, adiunkt
tel. 95 732 28 43 wew. 24
e-mail: m.kowalska@muzeumlubuskie.pl

Gabinet Historii Najnowszej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu po 1945 roku
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Monika Kowalska, adiunkt
tel. 95 732 28 43 wew. 24
e-mail: m.kowalska@muzeumlubuskie.pl

DZIAŁ TECHNIKI I MILITARIÓW
Spichlerz
ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kierownik działu – Jan Zalewski, adiunkt
tel. 95 7225468 wew. 337
e-mail: j.zalewski@muzeumlubuskie.pl

DZIAŁ NUMIZMATYCZNY
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kierownik działu – dr Tadeusz Szczurek, kustosz dyplomowany
e-mail: t.szczurek@muzeumlubuskie.pl
tel. 95 732 28 43 wew. 34

Paweł Kaźmierczak, adiunkt
e-mail: p.kazmierczak@muzeumlubuskie.pl
tel. 95 732 28 43 wew. 34

DZIAŁ ARCHEOLOGII
Spichlerz
ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kierownik działu – Stanisław Sinkowski, adiunkt
tel. 95 722 54 68 wew. 323
e-mail: s.sinkowski@muzeumlubuskie.pl

Izabela Ignatowicz, asystent muzealny
tel. tel. 95 722 54 68 wew. 324
e-mail: i.ignatowicz@muzeumlubuskie.pl

Rafał Wyganowski, renowator przyuczony
r.wyganowski@muzeumlubuskie.pl

Gabinet Archeologii Pradziejowej
Spichlerz
ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Stanisław Sinkowski, adiunkt
tel. 95 722 54 68 wew. 323
e-mail: s.sinkowski@muzeumlubuskie.pl

Gabinet Archeologii Średniowiecza
Gród Santocki w Santoku
ul. Wodna 2a, 66-431 Santok

Dr Małgorzata Pytlak, kustosz
tel. 95 731 61 08
e-mail: m.pytlak@muzeumlubuskie.pl

DZIAŁ EDUKACJI I PROMOCJI
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kierownik działu – Lech Dominik, kustosz
tel. 95 732 28 43 wew. 26
e-mail: l.dominik@muzeumlubuskie.pl

Piotr Seweryński, główny specjalista ds. redakcji technicznej
tel. 95 732 28 43 wew. 25
e-mail: p.sewerynski@muzeumlubuskie.pl

Hanna Kotas, przewodnik muzealny – Spichlerz
tel. 95 732 28 43 wew. 339
e-mail: h.kotas@muzeumlubuskie.pl

Aleksandra Przybyszewska, przewodnik muzealny – Zespół Willowo-Ogrodowy
tel. 95 732 28 43 wew. 28
e-mail: a.przybyszewska@muzeumlubuskie.pl

Biblioteka Naukowa
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Lidia Kardasz, adiunkt
tel. 95 732 28 43 wew. 30
e-mail: biblioteka@muzeumlubuskie.pl

 

Członkowie Rady Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim:

1. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – przewodnicząca Rady
2. Paweł Leszczyński – wiceprzewodniczący Rady
3. Grażyna Dereń
4. Jerzy Gąsiorek
5. Sławomir Jach
6. Tadeusz Jędrzejczak
7. Gustaw Nawrocki
8. Błażej Skaziński
9. Magdalena Sobierajczyk
10. Monika Wolińska