Przeskocz do treści

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ML231-01/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. Poz. 1578 i 2018) informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35 za najkorzystniejszą uznano ofertę nr I złożoną przez LS Projekt Pracownia Architektoniczna Sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mydlarskiego 19, oferującą cenę brutto 113.160,00 zł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty