Przeskocz do treści

Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-02/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na realizację wystawy "Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa" w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Znak postępowania: ML231-02/2018

Oferty należy składać w terminie do 12.09.2018 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 2 SIWZ

Załącznik nr 3 SIWZ

Załącznik nr 4 SIWZ

Załącznik nr 5 SIWZ

Załącznik nr 6 SIWZ

Załącznik nr 7 SIWZ

Załącznik nr 8 SIWZ

Załącznik nr 9 SIWZ

Załącznik nr 10 SIWZ

Załącznik nr 11 SIWZ pomocniczy