Przeskocz do treści

Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-03/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na wykonanie kompleksowego remontu Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 641124-N-2018 z dn. 25.10.2018 r.)

Inwestycja realizowana przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu pn.: Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.

Znak postępowania: ML231-03/2018

Oferty należy składać w terminie do 16.11.2018 r. do godz. 10.00. W związku z Ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia ustala się nowy termin składania ofert - 30.11.2018 r. do godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn. 14.11.2018 r.

SIWZ

SIWZ obowiązująca od 14.11.2018 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7 obowiązujący od 14.11.2018 r.

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14:

Dokumentacja projektowa SAP

Dokumentacja projektowa SSWiN

Dokumentacja projektowa CCTV

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Dokumentacja dodatkowa:

Przedmiar robót - budynek główny Młyna

Przedmiar robót - budynek gospodarczy tzw. wozownia

Przedmiar robót - budynek tzw. kuźni