Przeskocz do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na wykonanie kompleksowego remontu Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 500373-N-2019 z dn. 3.01.2019 r.)

Inwestycja realizowana przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu pn.: Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.

Znak postępowania: ML.DA.250-01/2019

Oferty należy składać w terminie do 21.01.2019 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Dokumentacja projektowa SAP

Dokumentacja projektowa SSWiN

Dokumentacja projektowa CCTV

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

 

Dokumentacja pomocnicza:

Przedmiar robót - budynek główny Młyna

Przedmiar robót - budynek gospodarczy tzw. wozownia

Przedmiar robót - budynek tzw. kuźnia