Przeskocz do treści

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim poniżej publikuje wyjaśnienia SIWZ dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowego remontu Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu:

Wyjaśnienia SIWZ

Załączniki do wyjaśnień:

  1. SIWZ obowiązująca od 14 listopada 2018 r.
  2. Protokół ZP-PN
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy obowiązujący od 14 listopada 2018 r.
  4. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

 

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na wykonanie kompleksowego remontu Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 641124-N-2018 z dn. 25.10.2018 r.)

Inwestycja realizowana przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu pn.: Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej... "Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-03/2018"