Przeskocz do treści

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu i prac konserwacyjnych elewacji o konstrukcji szachulcowej Spichlerza w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Unieważnienie

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim uprzejmie informuje, iż w Ogłoszeniu o zamówieniu wystąpiła omyłka pisarska w terminie składania ofert - prawidłowy termin składania ofert to 11.06.2018 r. do godziny 14:00.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu i prac konserwacyjnych elewacji Spichlerza przy ulicy Fabrycznej 1-3 w Gorzowie Wielkopolskim.

Oferty należy składać do 11.05.2018 r. do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6