Przeskocz do treści

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. Poz. 1578 i 2018) informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35 za najkorzystniejszą uznano ofertę nr I złożoną przez LS Projekt Pracownia Architektoniczna Sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mydlarskiego 19, oferującą cenę brutto 113.160,00 zł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35 w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 586181-N-2018 z dn. 9/07/2018 r.)

Znak postępowania: ML231-01/2018

Oferty należy składać w terminie do 23.07.2018 r. do godz. 10.00.

Czytaj dalej... "Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-01/2018"