Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-02a/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na realizację wystawy „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 618754-N-2018 z dn. 18.09.2018 r.) Znak postępowania: ML231-02a/2018 Oferty należy składać w terminie do 3.10.2018 r. do godz. 12.00. W związku z pytaniami dotyczącymi SIWZ w trakcie… Read More »

Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-02/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na realizację wystawy "Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa" w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Znak postępowania: ML231-02/2018 Oferty należy składać w terminie do 12.09.2018 r. do godz. 10.00.   Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 SIWZ Załącznik… Read More »