Przeskocz do treści

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 650407-N-2018 z dn. 20.11.2018 r.)

Czytaj dalej... "Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-04a/2018"

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim poniżej publikuje wyjaśnienia SIWZ dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowego remontu Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu:

Wyjaśnienia SIWZ

Załączniki do wyjaśnień:

  1. SIWZ obowiązująca od 14 listopada 2018 r.
  2. Protokół ZP-PN
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy obowiązujący od 14 listopada 2018 r.
  4. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

 

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 641410-N-2018 z dn. 26.10.2018 r.)

Czytaj dalej... "Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-04/2018"