Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ML231-01/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. Poz. 1578 i 2018) informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym… Read More »

Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-01/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35 w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Znak postępowania: ML231-01/2018 Oferty należy składać w terminie do 23.07.2018 r. do godz. 10.00.   Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych… Read More »

Informacja – ML232-04/2018

Pytanie: W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na modernizację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej oraz montaż oświetlenia awaryjnego w budynku Willi w Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim o numerze ML232-04/2018. Zwracam się do Państwa z zapytaniem o możliwość udostępnienia planów pomieszczeń w których ma zostać zainstalowany system oświetlenia awaryjnego. Wycena zaprojektowania oraz instalacji systemu bez planów… Read More »

Ogłoszenie o zamówieniu – ML232-04/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej oraz montaż oświetlenia awaryjnego w budynku Willi w Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim. Oferty należy składać do 11.05.2018 r. do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego.   Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik… Read More »

Ogłoszenie o zamówieniu – ML232-03/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu i prac konserwacyjnych elewacji Spichlerza przy ulicy Fabrycznej 1-3 w Gorzowie Wielkopolskim. Oferty należy składać do 11.05.2018 r. do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego.   Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik… Read More »