bip.muzeumlubuskie.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start LRPO
LRPO

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Email Drukuj PDF

                                                                                             Gorzów Wlkp., dn. 08.07.2011 r.

 

 Znak postępowania: ML231-02/2011

 

  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. ogłasza, iż zamówienie publiczne na dostawę i montaż urządzeń do stabilizacji mikroklimatu w salach ekspozycyjnych i pomieszczeniach magazynowych w budynku Spichlerz, należącym do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zostało udzielone firmie ”REGWIL” Andrzej Kwiatkowski z siedzibą w Siechnicach przy ulicy Kwiatkowskiego 6/8.

Inwestycja realizowana przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu pn.: „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Priorytet 5 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej

Poprawiony: piątek, 08 lipca 2011 08:00
 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Email Drukuj PDF

Gorzów Wlkp., dn. 29.06.2011 r.

 

Znak postępowania: ML231-01/2011

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. ogłasza, iż zamówienie publiczne na dostawę i montaż gablot muzealnych i wyposażenia wystawienniczego do aranżacji wystaw stałych organizowanych przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zostało udzielone Agencji Handlowo-Usługowej „Omega” s.c. Czesław Polakowski Lech Polakowski z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Pszczelniczej 14.

Inwestycja realizowana przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu pn.: „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.”. Projekt współfinansowany  ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Priorytet 5 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej

Poprawiony: środa, 29 czerwca 2011 11:49
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 

Gorzów Wlkp., dn. 22.06.2011 r.

Znak postępowania: ML231-02/2011

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

na dostawę i montaż urządzeń do stabilizacji mikroklimatu w salach ekspozycyjnych i pomieszczeniach magazynowych w budynku Spichlerz dla inwestycji realizowanej przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. pn. „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.”

współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń do stabilizacji mikroklimatu w salach ekspozycyjnych i pomieszczeniach magazynowych w budynku Spichlerz, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr III złożoną przez „REGWIL” Andrzej Kwiatkowski z siedzibą w Siechnicach przy ulicy Kwiatkowskiego 6/8, oferującą cenę brutto 76.506,00 zł 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano Wykonawcę, który złożył ofertę o najniższej cenie (zgodnie z SIWZ jedynym kryterium wyboru stanowiła cena).

 

Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

1.   „UNI-LUX” Sp. z o.o.

      Ul. Fanfarowa 15, 02-858 Warszawa

      Oferowana cena brutto – 87.945,00 zł

2.   DST Polska Sp. z o.o.

      Ul. Powstańców Wlkp. 24, 86-300 Grudziądz

      Oferowana cena brutto – 82.779,00 zł

 

Informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcę

 

Informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Poprawiony: środa, 22 czerwca 2011 11:19
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 

Gorzów Wlkp., dn. 20.06.2011 r.

Znak postępowania: ML232-01/2011

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zaprojektowanie, dostawę i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Spichlerz

 

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, dostawę i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Spichlerz za najkorzystniejszą uznano ofertę nr I złożoną przez Firmę Handlową „ARTMED” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 18 lok. 3, oferującą cenę ryczałtową brutto w kwocie 36.900,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano Wykonawcę, który złożył ofertę o najniższej cenie.

 

Informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty

  1. PUH „WIWRA” W. Pilawa

            ul. Niedziałkowskiego 8C, 80-299 Gdańsk

            Oferowana cena brutto – 46.740,00 zł

 

Udzielenie zamówienia publicznego

W związku z wyborem oferty Firmy Handlowej „ARTMED” zamówienie na zaprojektowanie, dostawę i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Spichlerz zostało udzielone.

Poprawiony: wtorek, 21 czerwca 2011 06:27
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 Gorzów Wlkp., dn. 20.06.2011 r.

Znak postępowania: ML231-01A/2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na dostawę i montaż gablot muzealnych i wyposażenia wystawienniczego do aranżacji wystaw stałych organizowanej przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. dla inwestycji realizowanej przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. pn. „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.”

współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż gablot muzealnych i wyposażenia wystawienniczego do aranżacji wystaw stałych organizowanej przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., za najkorzystniejszą uznano ofertę nr I złożoną przez Agencję Handlowo-Usługową „Omega” s.c. Czesław Polakowski Lech Polakowski z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Pszczelniczej 14, oferującą cenę brutto 169.002,00 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano Wykonawcę, który złożył ofertę o najniższej cenie (zgodnie z SIWZ jedynym kryterium wyboru stanowiła cena).

 

Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

1.   Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński

      os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań

      Oferowana cena brutto – 235.669,23 zł

 

Informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcę

Informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Poprawiony: poniedziałek, 20 czerwca 2011 11:37
 


Strona 1 z 3