Przeskocz do treści

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – ML231-04a/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Znak postępowania: ML231-04A/2018