Przeskocz do treści

Sporządzenie dokumentacji projektowej zabytkowego ogrodu – ML231-01/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej rewaloryzacji ogrodu zabytkowego w Zespole Willowo-Ogrodowym.

Znak postępowania: ML231-01/2018