Przeskocz do treści

Sprzedaż nieruchomości – ML.DA.250-03/2019

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolski ogłasza przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 127/2 o powierzchni 5600 m2 położona w Bogdańcu przy ulicy Leśnej.

Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego do dnia 7 .06.2019 r. do godz. 10

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin pisemnego przetargu