Przeskocz do treści

Zamówienia publiczne 2021 rok

Muzeum Lubuskie informuje, iż wdrożył elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych podlegającym przepisom ustawy, jak i tym niepodlegającym ustawie - Platformę Zakupową LOGINTRADE.Net

Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.  Każdy z Wykonawców może zarejestrować się w bazie danych Platformy, ale nie jest to wymagane do składania ofert:

https://muzeumlubuskie.logintrade.net/rejestracja/?do_not_show_cookie_info=true

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych dostępne są na Platformie w zakładce "Postępowania":

https://muzeumlubuskie.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Link bezpośredni każdorazowo będzie podawany w zakładce dotyczącym konkretnego postępowania na stronie BIP Muzeum.

Do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd.) w postępowaniach ustawowych wymagany jest podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Do składania ofert w "zapytaniach ofertowych" podpis elektroniczny nie jest wymagany.

W przypadku zawierania umów "na odległość" również podpis elektroniczny jest wymagany.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 - tel. 71 787 37 57, 71 787 35 34, 71 787 37 27 lub mail helpdesk@logintrade.net

 

Muzeum Lubuskie poniżej publikuje Plan zamówień publicznych na rok 2021:

Plan zamówień publicznych