Przeskocz do treści

Muzeum

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim to samorządowa instytucja kultury, której celem jest ochrona dóbr kultury i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu. Istnieje od 8 września 1945 roku – jesteśmy najstarszym muzeum w województwie lubuskim. .

 

Muzeum Lubuskie działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105);

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10);

4) statutu nadanego Uchwałą nr 242/3381/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Organizatorem Muzeum jest Województwo Lubuskie.