Przeskocz do treści

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim informuje o zmianie Ogłoszenie o zamówienia na wykonanie kompleksowego remontu Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu w związku z wyjaśnieniami do SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Wyjaśnienia SIWZ

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na wykonanie kompleksowego remontu Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 509173-N-2019 z dn. 31.01.2019 r.)

Inwestycja realizowana przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu pn.: Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej... "Ogłoszenie o zamówieniu"