Przeskocz do treści

Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim działa na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Statutu Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim nadanego Uchwałą nr 242/3381/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018 r. oraz Uchwały nr 58/925/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego zadań, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 2 Ustawy o muzeach oraz w Statucie Muzeum Lubuskiego.

 

Członkowie Rady:

Paweł Leszczyński – przewodniczący Rady

Anna Czekirda – wiceprzewodnicząca Rady

Wiesław Ciepiela

Ina Czaińska

Tadeusz Jędrzejczak

Gustaw Nawrocki

Małgorzata Pera

Joanna Pisarewicz

Błażej Skaziński

Magdalena Sobierajczyk

Magdalena Szymczyk