Przeskocz do treści

Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim działa na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz Statutu Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim nadanego Uchwałą nr 242/3381/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018r.

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego zadań, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 2 Ustawy o muzeach oraz w Statucie Muzeum Lubuskiego.

Członkowie Rady:
Elżbieta Skorupska-Raczyńska – przewodnicząca Rady
Paweł Leszczyński – wiceprzewodniczący Rady
Grażyna Dereń
Jerzy Gąsiorek
Sławomir Jach
Tadeusz Jędrzejczak
Gustaw Nawrocki
Błażej Skaziński
Magdalena Sobierajczyk
Monika Wolińska