Przeskocz do treści

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowej na usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku Spichlerz.

Postępowanie ogłoszone na platformie zakupowej:

https://muzeumlubuskie.logintrade.net/zapytania_email,54081,62f76987d0c38eb94bb678334b8a8d46.html

Oferty należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym przez platformę zakupową, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres administracja@muzeumlubuskie.pl w terminie do dnia 18.08.2021 r. do godz. 11:00.