Przeskocz do treści

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolski ogłasza przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 127/2 o powierzchni 5600 m2 położona w Bogdańcu przy ulicy Leśnej.

Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego do dnia 16.02.2021 r. do godz. 12

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na kompleksową realizację wystawy stałej "Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa" w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 590241-N-2019 z dn. 27.08.2019 r.)

Zadanie realizowany przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu pn.: Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych

Znak postępowania: ML.DA.250-04/2019

Oferty należy składać w terminie do 11.09.2019 r. do godz. 12.00.

Czytaj dalej... "Ogłoszenie o zamówieniu"

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolski ogłasza przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 127/2 o powierzchni 5600 m2 położona w Bogdańcu przy ulicy Leśnej.

Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego do dnia 7.06.2019 r. do godz. 10

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin pisemnego przetargu