Przeskocz do treści

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowej montażu instalacji tryskaczowej w budynku Spichlerz.

Postępowanie ogłoszone na platformie zakupowej:

https://muzeumlubuskie.logintrade.net/zapytania_email,54082,74a63b28d61a14eb2d32d6925d7c7332.html

Oferty należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym przez platformę zakupową, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres administracja@muzeumlubuskie.pl w terminie do dnia 18.08.2021 r. do godz. 12:00.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowej na usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku Spichlerz.

Postępowanie ogłoszone na platformie zakupowej:

https://muzeumlubuskie.logintrade.net/zapytania_email,54081,62f76987d0c38eb94bb678334b8a8d46.html

Oferty należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym przez platformę zakupową, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres administracja@muzeumlubuskie.pl w terminie do dnia 18.08.2021 r. do godz. 11:00.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie wykonawczego projektu aranżacyjno-plastycznego wystawy stałej "Kolekcja Z kręgu Arsenału. Pamięć pozostanie.".

Postępowanie ogłoszone na platformie zakupowej:

https://muzeumlubuskie.logintrade.net/zapytania_email,54079,b1d4feac094cea9e7ea607273139288e.html

Oferty należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym przez platformę zakupową, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres administracja@muzeumlubuskie.pl w terminie do dnia 18.08.2021 r. do godz. 10:00.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie wykonawczego projektu aranżacyjno-plastycznego wystaw stałych i plenerowych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu.

Postępowanie ogłoszone na platformie zakupowej:

https://muzeumlubuskie.logintrade.net/zapytania_email,46510,bb74717d9aed787435ff5eae508b15f0.html 

Scenariusz i wytyczne do opracowania projektu wystaw w Zagrodzie Młyńskiej

Oferty należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym przez platformę zakupową, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres administracja@muzeumlubuskie.pl w terminie do dnia 11.06.2021 r.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolski ogłasza przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 127/2 o powierzchni 5600 m2 położona w Bogdańcu przy ulicy Leśnej.

Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego do dnia 16.02.2021 r. do godz. 12

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu