Przeskocz do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na wykonanie kompleksowego remontu Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 509173-N-2019 z dn. 31.01.2019 r.)

Inwestycja realizowana przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu pn.: Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.

Znak postępowania: ML.DA.250-02/2019

Oferty należy składać w terminie do 18.02.2019 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14:

Dokumentacja projektowa SAP

Dokumentacja projektowa SSWiN

Dokumentacja projektowa CCTV

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

 

Dokumentacja pomocnicza:

Przedmiar robót budynku Młyna

Przedmiar robót budynku gospodarczego tzw. wozowni

Przedmiar robót budynku tzw. kuźni