Przeskocz do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na kompleksową realizację wystawy stałej "Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa" w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 590241-N-2019 z dn. 27.08.2019 r.)

Zadanie realizowany przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu pn.: Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych

Znak postępowania: ML.DA.250-04/2019

Oferty należy składać w terminie do 11.09.2019 r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11